Träning

 

VÄSSA TEAMET

LinjettCharter ordnar flera träningstillfällen då teamet får chansen att lära känna varandra, dela upp rollerna om bord och på bästa sätt förbereda sig inför de lommande racet. Tiden varierar från mellan heldagarsträningar till hela helger och tillfälle ges att träna byten av försegel, spinackergång, gippar och segeltrimning. Navigation, väjningsregler och genomgång av banan blir också naturliga inslag.

Inför årets ÅF Offshore Race har samtliga båtar tränat tillsammans. Tjorven besättning har varit ute vid 5 tillfällen och Contessa och Dreamline One vid vardera 3.